• Totaaloplossing op het gebied
    van brandveiligheid!

Entrance Brandbeveiliging

Wij bieden alle oplossingen op het gebied van brandveiligheid. Door onze eigen brandwachten en ervaren personen in dienst kunnen we voldoen aan elke vraag op het gebied van brandveiligheid. Onze integrale veiligheidszorgexpert is al reeds 40 jaar in dienst van de brandweer waarvan 15 jaar als brandweercommandant en weet alles op het gebied van wet- en regelgeving.

Brandveilig advies

Veel gebouwen voldoen niet aan de brandveiligheid zoals de wet- en regelgeving vermeldt. Vaak zien wij dat vluchtwegen niet in orde zijn en blusmiddelen ontbreken. Met ons ervaren personeel doen we een opname om de huidige situatie van de brandveiligheid van uw gebouw in beeld te brengen. Aan de hand hiervan wordt een offerte opgesteld ter verbetering van de situatie volgens de wet- en regelgeving. Bij akkoord op de offerte zullen wij de werkzaamheden uitvoeren zodat uw gebouw aan de juiste brandveiligheid voldoet.

Blusmiddelen & bewegwijzering

Om te voldoen aan de brandveiligheid zoals de regel- en wetgeving vermeldt zijn er blusmiddelen in uw gebouw nodig. Een beginnende brand kan in de meeste gevallen geblust worden met een blusmiddel dat aanwezig is in uw gebouw. Hierbij is het belangrijk dat de juiste blusmiddelen op de juiste plek hangen met de juiste bewijzering zodat de aanwezige personen/bhv’ers een beginnende brand kunnen blussen.

Wij werken met betrouwbare leveranciers die garant staan voor de kwaliteit van hun producten.

Entrance Brandbeveiliging adviseert en levert de juiste middelen en zorgt dat deze op een professionele wijze worden gemonteerd. Ook kunnen wij uw brandblussers keuren.

AED

Een automatische externe defibrillator (AED) of hartstarter is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand (circulatiestilstand). Indien de hartstilstand het gevolg is van bepaalde levensbedreigende ritmestoornissen kan een elektrische schok van een AED het gestoorde hartritme doen stoppen. Dan krijgt het normale hartritme de kans om de controle over te nemen.

In tegenstelling tot een gewone (manuele) defibrillator werkt een AED automatisch en kan ze daarom ook door niet-getrainde personen gebruikt worden in een noodsituatie. Het inzetten van een AED is een belangrijke schakel in de overleving van slachtoffers met een hartstilstand.

Voor het leveren en/of monteren van een AED kunt u contact opnemen.

Cursussen

De Arbowet verplicht elke werkgever een veilige werkomgeving te creëren. Om een veilige werkomgeving te creëren kunnen bhv’ers worden opgeleid. Een bhv’er kan een beginnende brand bestrijden, alarmeren, ontruimen, communiceren en eerste hulp verlenen. De veiligheidsexpert bij Entrance Brandbeveiliging geeft zelf cursussen en verzorgd deze hele dag inclusief een hapje en een drankje.

Ook verzorgen wij cursussen zoals VCA, heftruck, hoogwerker etc.

Risico-inventarisaties en -evaluatie (RI&E)

Vanaf 2004 is een risico-inventarisatie en -evaluatie verplicht voor alle ondernemingen anders dan ZZP-ers.

Een risico inventarisatie en -evaluatie laat de risico’s zien in uw gebouw op het gebied van brandveiligheid. Na het in beeld brengen van de risico’s worden beheersmaatregelen getroffen waardoor de risico’s verminderd of helemaal weg worden genomen.

Aan de hand van een deskundige inspectie wordt een plan van aanpak gemaakt om zoveel mogelijk risico’s weg te nemen. De risico’s die over blijven moeten in beeld zijn en men moet weten wat te doen met deze risico’s in geval van nood. Dit plan van aanpak wordt besproken en overhandigd aan de verantwoordelijke persoon binnen de organisatie.

Ontruimings-oefeningen, -plannen en -plattegronden

In geval van brand is het van levensbelang dat iedereen in het gebouw weet hoe hij of zij het pand veilig kan verlaten. Hiervoor is een ontruimingsplan en een plattegrond noodzakelijk.

In een ontruimingsplan staat wat men moet doen in geval van brand. De BHV’ers dienen te zorgen dat iedereen veilig naar buiten komt.

Aan de hand van dit ontruimingsplan kan er een ontruimingsoefening plaatsvinden.

Bij een ontruimingsoefening word er een brand gesimuleerd en moet het gebouw volgens plan ontruimd worden. Hierbij krijgen de personen, die verantwoordelijk zijn voor de ontruiming, meer ervaring bij het ontruimen van het gebouw waar zij werkzaam zijn.

Wij begeleiden u in het gehele traject om het juiste ontruimingsplan bij uw gebouw te krijgen volgens de NEN8112.

Brandwacht

Ons personeel is voorzien van een Rijksdiploma Brandwacht. Bij het niet voldoen van de juiste brandmeldinstallatie kunnen zij brandwacht lopen totdat de installatie op orde is. Ook kunnen deze brandwachten ingehuurd worden voor evenementen.

Brandwerende doorvoeringen

Om een beginnende brand zo veel mogelijk te beperken om uit te bereiden, is het belangrijk om de compartimenten goed brandwerend af te dichten. Een brand kan gemakkelijk via een leiding naar een ander compartiment doorslaan. Wij kunnen alle doorvoeren brandwerend afdichten, brandkleppen plaatsen en u voorzien van de juiste documentatie.

Opleiding beheerder brandmeldinstallatie

Voor het beheren en testen van een brandmeldinstallatie en het herstellen van meldingen is een OP BMI nodig. Dit betekend een opgeleid persoon brandmeldinstallatie. Wij kunnen u voorzien van de juiste kennis en papieren.

Wie we zijn

Entrance brandbeveiliging is onderdeel van de Entrance Groep. Deze afdeling is gespecialiseerd op het gebied van brandveiligheid en weet hoe om te gaan met brandvraagstukken. Onze medewerkers van deze afdeling hebben ieder hun brandwacht diploma en hebben al vele jaren ervaring op het gebied van brandveiligheid. Wij kunnen u adviseren op elk onderdeel van het brandgebied.

Kijk voor meer informatie over de Entrance Groep op de website.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen? Neem dan voor meer informatie gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens.